Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS visar SiSam på Socionomdagarna

Den 14-15 april genomförs Socionomdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö. SiS deltar med två seminarier och med monter i utställningen.

I SiS monter presenterar myndigheten samverkansprojektet SiSam - en modell för obruten skolgång och stärkt skolförankring för de ungdomar som vårdas hos SiS. Modellen omfattar hela den process som startar med att socialtjänsten ansöker om placering och avslutas med utskrivning och bygger på samverkan mellan SiS ungdomshem och placerande kommuner.

SiS seminarier fulltecknade

SiS håller också två seminarier på Socionomdagarna, ett om SiS konflikthantering enligt modellen No power No Lose och ett om behandlingsprogrammet MultifunC. Båda seminarierna är fulltecknade.

Nyhet,