SiS ungdomshem och LVM-hem får fler platser under 2016

Under 2016 planerar SiS att antalet platser på institutionerna ska öka med drygt 80, varav 50 platser för ungdomsvården och 34 för missbruksvården. Det framgår av SiS verksamhetsplan för 2016.

Den största ökningen sker på SiS ungdomshem Tysslinge som under året får två nya avdelningar.

Organisatorisk förändring i ungdomsvården

Den 1 januari 2016 blir slås ungdomshemmet Öxnevalla ihop med SiS ungdomshem Fagared under namnet SiS ungdomshem Fagared. Från samma datum är ungdomshemmet Sävastgården en enhet under SiS ungdomshem Johannisberg. Sammanslagningarna innebär inte att det totala antalet platser minskar.

Nyhet,

Dela sidan med andra