SiS satsar på forskning om ensamkommande barn

Statens institutionsstyrelse, SiS, satsar sju miljoner kronor över tre år på forskning om ensamkommande barn. Kunskap och forskning om denna grupp är mycket begränsad, både i Sverige och internationellt. Den kunskap som skapas av den aktuella forskningen ska användas till utvecklade och förbättrade insatser för de ensamkommande ungdomarna.

SiS beslutade nyligen att bevilja pengar till två forskningsprojekt som rör ensamkommande barn.

– Det är en viktig fråga och SiS behöver mer kunskap runt ensamkommande barn. Det behövs mer forskning om vad som kännetecknar målgruppen, vad de behöver och vilka insatser som bäst hjälper dem, säger Eva Franzén, chef på SiS forsknings- och utvecklingsenhet.

Grunder för placering

Mehdi Ghanzinour, professor i socialt arbete och forskningsledare vid polisutbildningen, Umeå universitet, får 4,9 miljoner kronor. Han ska under tre år, tillsammans med en grupp forskare, studera och analysera på vilka grunder socialtjänsten placerar ensamkommande ungdomar på SiS och om vårdinnehållet skiljer sig jämfört med andra placerade ungdomar.

Inom SiS finns i dag ingen specialiserad verksamhet för ensamkommande ungdomar. Men erfarenheten har visat att det hos ungdomarna kan finnas både specifik flyktingrelaterad problematik och tung social problematik.

Studien ska ge en systematisk och övergripande bild av placering och behandling på SiS genom att analysera alla steg i processen från utredning till inskrivning vid institution och till utskrivning och eventuella eftervård.

Bild av målgruppen

Åsa Backlund på Socialhögskolan i Stockholm får 2,4 miljoner för att under tre år studera och analysera vad som kännetecknar målgruppen ensamkommande.

Studien ska söka svar på frågan vad som föranleder socialtjänstens placeringar och om skälen att placera ensamkommande ungdomar inom SiS skiljer sig i förhållande till andra ungdomar som placeras.

Övriga forskningsprojekt som fått pengar är ett om hot och våld i slutenvård (425 000 kronor) och ett om datoriserad lästräning (1,2 miljoner).

SiS har ett uppdrag att svara för metodutveckling, forskning och uppföljning av vårdresultat och utvecklingsarbete. SiS finansierar varje år forskning för cirka tio miljoner kronor. Det handlar främst om forskning som rör SiS egen verksamhet.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Dela sidan med andra