Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS på Skolriksdag 2015

Skolriksdag är en konferens som arrangerar av Sveriges Kommuner och Landsting. På årets Skolriksdag deltar SiS med en monter där vi presenterar samverkansprojektet SiSam - för en obruten skolgång för placerade ungdomar.

Årets Skolriksdag hålls på Stockholm Waterfront den 27-28 april. Konferensen riktar sig till personer som leder och styr skolan: huvudmän, tjänstemän, rektorer och förskolechefer.

Nyhet,