SiS inför enhetligare avgifter inom ungdomsvården

Från och med den 1 januari 2016 inför SiS mer enhetliga avgifter inom ungdomsvården för ungdomar som har behov av extra resurser. Med de nya avgifterna blir det lättare för socialtjänsten att förutse vad en placering kostar. Det är endast i mycket speciella fall som det blir nödvändigt att komma överens om en individuell avgift.

Avgifterna för ungdomsvårdens höjs samtidigt. Den främsta orsaken är förändringar i skollagen som medför ökade krav på SiS skola.

Även avgifterna för SiS missbruksvård höjs den 1 januari 2016.

Nyhet,