SiS fortsätter utbyggnaden av institutionsvården

Efterfrågan på låsta platser inom SiS institutionsvård fortsätter att vara rekordhög. Under de senaste tolv månaderna har myndigheten utökat antalet platser med nästan 100 nya platser, fördelade jämnt mellan ungdomsvård och missbruksvård.

Kapacitetsökningen omfattar allt från enstaka platser på befintliga avdelningar till nya avdelningar och en ny institution, SiS ungdomshem Tysslinge utanför Södertälje.

Vårt arbete för att öka antalet platser handlar inte bara om lokaler, utan också om vårdinnehåll och om att kunna rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet.

Vi fortsätter vårt arbete för en fortsatt snabb utbyggnad för att kunna möta socialtjänstens efterfrågan så bra som möjligt.

Nyhet,

Dela sidan med andra