Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Reportage från Bärbyskolan i Kulturnyheterna

Kulturnyheterna på SVT1 visade nyligen ett reportage från Bärbyskolan på SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala.

Inslaget handlade om elevernas medverkan i projektet "Skriva för förändring". Projektet är ett nationellt skrivprojekt som riktar sig till frihetsberövade ungdomar på institution. Det är Allmänna arvsfonden som finansierar projektet.

Projektets syfte är att ge deltagarna ett verktyg som kan bidra till att de bryter med det liv de levt hittills samtidigt som de kan skildra det liv de har levt och analysera detta liv i de texter de skriver inom ramen för projektet.

Nyhet,