Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ny institutionschef på SiS ungdomshem Ljungbacken

Martin Callermo heter nya institutionschefen på SiS ungdomshem Ljungbacken i Uddevalla. Han kommer från skolans värld där han varit både skolchef och lärare. Han har också jobbat på institution i sin ungdom.

Martin Callermo kommer närmast från en tjänst som tillförordnad gymnasiechef i Orust kommun. Förutom det har han arbetat som lärare, skolchef samt på andra chefsposter inom utbildningsväsendet. Martin Callermo har också varit med om att starta och driva en friskola och en skola på ett behandlingshem.

Före tiden som lärarstudent jobbade Martin Callermo några år som behandlingsassistent på Bergiusgården i Ljungskile. Ett par sommarvikariat på Ljungbacken, avdelningarna Kastanjegården, Snickeriet och Eken, hann han också med under tiden som lärarstudent.

Vad är det då som lockar Martin Callermo att lämna skolvärlden för ungdomsvården? Jo, bland annat är det utmaningarna man får av att arbeta med unga som behöver den där extra motivationen för att lyckas.

– Det är oftast elever med den mest komplicerade situationen man får jobba hårdast med. Jag är bra på att se möjligheter och jag tror att jag med mina erfarenheter kan bidra till att utveckla ungdomsvården, säger Martin Callermo.

Nu kommer han inte till Ljungbacken för att i första hand fokusera på skolfrågorna. Han är Ljungbackens nya institutionschef och ansvarar för all verksamhet på ungdomshemmet. Men skolan är en viktig väg för att det ska gå bra för ungdomarna, påpekar Martin Callermo. Och för att skolan ska vara den motor ungdomarna behöver måste skola, socialtjänst och SiS arbeta tätt tillsammans.

– Jag tar med mig stora nätverk inom både skolvärlden och det politiska närområdet. Jag är van att arbeta tätt med socialtjänsten och de ungdomars familjer som behöver stöd. Det finns bara vinster att göra på att en ungdom inte hamnar i utanförskap, säger Martin Callermo.

Martin Callermo tillträdde sin nya tjänst 27 april.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.