Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ny chef på SiS ungdomshem Råby

Maria Hultén heter den nya institutionschefen på SiS ungdomshem Råby i Lund. Hon återvänder nu till en institution där hon jobbat i många år. Därmed lämnar Maria Hultén jobbet som placeringschef på SiS huvudkontor i Stockholm.

Innan Maria Hultén blev placeringschef år 2012 arbetade hon 24 år på Råby. Hon har jobbat på de flesta avdelningarna, senast i befattningen som avdelningsföreståndare på LSU-avdelningen Åsbogården.

Maria Hultén tycker att det har hänt mycket spännande inom ungdomsvården under de många år hon jobbat inom SiS. Ungdomsvård i dag är, menar Maria Hultén, professionaliserad och vi använder numera vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder.

– Vi vet vad vi gör och det skapar trygghet både för ungdomarna och för oss som jobbar inom ungdomsvården, säger Maria Hultén.

Råby är en av SiS institutioner som tar emot unga dömda till sluten ungdomsvård. Synen på ungdomsvård och straff går i vågor, menar Maria Hultén. Hon tycker att det går i tioårscykler, ena perioden pratar man hårdare straff och andra behandling.

– Vår roll är att hänga med i det allmänna rättsmedvetandet samtidigt som vi arbetar med de metoder vi vet fungerar.

– SiS ska vara i framkant när det gäller de här frågorna. Och vi måste vi hela tiden vara bra på att beskriva det vi gör och varför vi gör det, säger Maria Hultén.

Åren som placeringschef har Maria Hultén stor nytta av när hon återvänder till Lund. Hon har varit navet i kontakterna mellan socialtjänsten som omedelbart behöver tvångsplacera en ungdom eller en missbrukande klient, och SiS institutioner.

– Jag känner ödmjukhet inför allt det fantastiska arbete som görs både på institutionerna och på huvudkontoret. På det viset är SiS som en slags koncern, vi är alla del av något större och representerar inte bara vår egen verksamhet.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.