Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Metod som används på SiS vetenskapligt granskad

Metoden MTFC, Multidimensional Treatment Foster Care, som används på behandlingshem inom Statens institutionsstyrelse har blivit vetenskapligt granskad. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Social Work.

Författarna bakom artikeln "Is multidimensional treatment foster care (MTFC) more effective than treatment as usual in a three-year follow-up? Results from MTFC in a Swedish setting" är docent Martin Bergström, Socialhögskolan i Lund och Lotta Höjman, psykolog på SiS ungdomshem Hässleholm. Ungdomar som ingått i studien har varit placerade på utredningsavdelningen vid ungdomshemmet. SiS har varit med och finansierat studien.

MTFC är en evidensbaserad manualstyrd behandlingsmetod där en ungdom med antisocialt eller kriminellt beteende placeras i en särskilt utbildad familj som dygnet runt har noga tillsyn över ungdomen. Ungdomarna, familjehemmen och de biologiska föräldrarna får hela tiden stöd av ett behandlingsteam. Tillsynen kan handla om allt från dagliga hygienrutiner till att sköta skolan eller våga säga nej till dåliga kompisar.

Det som varit ovanligt med den aktuella MTFC-studien är att den inte utformats som ett kliniskt experiment med speciella behandlare eller speciella resurser.

– Så som vi har genomfört behandlingen i studien, det är så det blir i verkligheten. Det tycker vi är en styrka när vi tittar på hur vi ska få resultat med MTFC, säger Lotta Höjman.

Lunds universitet har gjort en uppföljning tre år efter genomförd MTFC-behandling (19 ungdomar) och jämfört med en kontrollgrupp (27 ungdomar) som fått traditionell institutionsbehandling. Studien visar att de ungdomar som fått MTFC-behandling hade begått färre våldsbrott och hade färre dagar i låsbar vård under uppföljningsperioden än de som fått traditionell institutionsbehandling.

– Två saker som sticker ut med MTFC är att ungdomarnas kontakt med andra antisociala ungdomar minskat och att deras delaktighet i skolan ökat. Att ha ett bra socialt nätverk och en bra skolgång är de viktigaste framgångsfaktorerna för att det ska gå bra för våra ungdomar, säger Lotta Höjman.

MTFC-behandling är något som socialtjänsten runt om i landet efterfrågar allt mer. Det finns dock begränsningar i antalet familjer som kan ta emot ungdomar och jobba efter MTFC-metoden.

Resultat

  • 0 procent av MTFC-gruppen hade begått våldsbrott tre år efter avslutad behandling, jämfört med 41 procent i den andra gruppen
  • 15 procent av MTFC-ungdomarna hade fortsatt i kriminalitet, jämfört med 41 procent i den andra gruppen
  • 26 procent av MTFC-ungdomarna hade använt droger, jämfört med 44 procent i den andra gruppen
  • 26 procent av MTFC-ungdomarna hade fått dygnsvård på låst enhet, jämfört med 44 procent i den andra gruppen
Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.