Linköpings förvaltningar samverkar för obruten skolgång

I Linköpings kommun samverkar olika förvaltningar för att skapa en fungerande skolgång för ungdomar som omhändertas för samhällsvård. Deras sätt att arbeta har varit en av förebilderna till SiSam-modellen.

Projektet SiSam är ett regeringsuppdrag till SiS och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Linköping är en av knappt 50 kommuner som har tecknat avtal om att arbeta enligt SiSam-modellen i samband med placeringar hos SiS.

I senaste numret av SPSM:s tidning Lika värde finns en artikel om Linköpings modell som bland annat innebär att förvaltningarna följer gemensamma rutiner och att det finns en särskilt utsedd person som ansvarar för kontakterna mellan skolan som lämnar över och skolan som tar emot eleven.

Nyhet,