Köer inom institutionsvården

Efterfrågan är fortsatt extremt hög på låsta platser inom SiS institutionsvård. Detta trots att SiS utökat med nära 100 nya platser det senaste året.

Läget är allvarligast inom ungdomsvården, där det stora antalet ensamkommande tydligt påverkar situationen. Inget tyder på minskad efterfrågan och det innebär svårigheter att tillgodose behovet.

– Vi ser en överhängande risk för köer inom ungdomsvården även under 2016, säger SiS kommunikationsdirektör Christer Pedersen.

– Därför är det av högsta vikt att öka genomströmningen. Socialtjänsten har en nyckelroll för att frigöra platser. Den som inte behöver vara på låst SiS-avdelning måste flytta vidare till öppen behandling på exempelvis HVB.

Fortsatt intensiv utbyggnad

SiS fortsätter en intensiv utbyggnad för att möta efterfrågan. Det innebär fler nya avdelningar på den helt nya ungdomsinstitutionen Tysslinge utanför Södertälje. I dag tar dessutom Hässleholms kommun ställning till en markanvisning för en kraftig utbyggnad av SiS ungdomshem Hässleholm.

– Vi har öppnat nya avdelningar och i stort sett alla institutioner har utökat med enstaka platser. Verksamheten går för högtryck och personalen anstränger sig till det yttersta.

Att bygga ut tar tid även om behovet ändras snabbt. Kommunala plan- och byggprocesser gäller även SiS och man räknar med minst två år från beslut till start.

Nyhet,