Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Fortsatt hög efterfrågan

Det är fortsatt högt tryck från socialtjänsten på platser på SiS institutioner. Vi ökar därför vår kapacitet både inom ungdomsvården och missbruksvården.

SiS har det senaste halvåret ökat kapaciteten att ta emot ungdomar och vuxna missbrukare på uppdrag av den kommunala socialtjänsten. Det har skett genom om- och tillbyggnad av befintliga institutioner. Efterfrågan på platser fortsätter att vara rekordhög. Därför fortsätter arbetet för ökad kapaciteten. Ökningen sker både genom enstaka platser och genom att hela avdelningar öppnas. Ökningen omfattar samtliga SiS verksamhetsområden.

SiS centrala placeringsenhet anstränger sig för att erbjuda en optimal lösning i varje enskilt ärende. Så långt det är möjligt arbetar man enligt närhetsprincipen och har fortsatt beredskap dygnet runt.

Nyhet,