Första HBTQ-certifierade verksamheten inom SiS

Psykologverksamheten på SiS ungdomshem Björkbacken i Göteborg är först ut i landet med att bli HBTQ-certifierad bland ungdomshem. – Det betyder att vi tänker och arbetar normkritiskt i allt vi gör. Vi frågar hellre vilka som bor hemma hos dig än att vi frågar – och utgår från – att en mamma och en pappa bor där.

Det säger psykolog Stina Sand som tillsammans med psykolog Christina Felix på Björkbacken berättar mer om detta vid Barnrättstorget i Visby på måndag 29 juni. Björkbacken tar emot flickor i åldern 12 till 16 år. Institutionen har 21 platser.

Vad betyder det att arbeta normkritiskt och utifrån ett HBTQ-perspektiv på ett statligt ungdomshem som bedriver tvångsvård? Det behöver inte vara svårt, menar Christina Felix:

– Vi kan fråga en tjej om hon har en kärleksrelation i stället för att utgå från att hon har en pojkvän. På våra formulär kan vi ha fler svarsalternativ än pojke respektive flicka som svar på könstillhörighet, säger Christina Felix.

I våras var Björkbacken klar med HBTQ-certifiering av sin psykologverksamhet. Det är RFSL som certifierar verksamheter som arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Certifieringen innebär att Björkbacken erbjuder likvärdig vård till alla oavsett sexuell läggning, etnicitet, kön, funktionsförmåga, religion, ålder eller politisk åskådning.

Psykologerna på Björkbacken har tagit fram en handlingsplan som innehåller allt från bemötande av ungdomar, kollegor och besökare till hur Björkbacken ska förhålla sig vid rekrytering, för att ta några exempel.

– När vi jobbar med utredningar, har ett inskrivningssamtal eller deltar i annan behandlingsverksamhet ska ett normkritiskt förhållningssätt och ett HBTQ-perspektiv finnas med, säger Stina Sand.

– På ungdomshem, liksom i övriga samhället, har vi ganska stereotypa föreställningar om hur människor är, vilka de är eller vad de kan tänkas tycka om att göra. Björkbacken kommer bland annat att se över vilka fritidsaktiviteter som erbjuds flickorna. Med ett normkritiskt sätt att tänka och arbeta får man syn på normer som säger att något är "normalt" eller beskriver "hur det är".

Christina Felix och Stina Sand berättar mer om arbetet med att HBTQ-certifiera på ett seminarium i Almedalen måndagen 29 juni.

Plats: S:t Hansgatan 21, Gotlands konstmuseum, plan 2, Barnrättstorget.

Start klockan 13:20-13:45 med seminariet Ungas delaktighet i våldsprevention på institution. Seminariet HBTQ-certifiering av låst ungdomsinstitution. Går det? hålls klockan 13:50-14:20.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.