Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Dialogseminarier om bättre vård för unga

Två heldagsseminarier för att fortsätta förbättra och utveckla samverkan mellan socialtjänsten och SiS arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Statens institutionsstyrelse (SiS) tillsammans med Linköpings kommun och Eskilstuna kommun.

Arrangemangen är ett led i ett pågående utvecklingsarbete där Linköping och Eskilstuna tillsammans med andra kommuner från Sörmland och Östergötland deltagit i arbetet.

På dagordningen står frågor som behovet av snabbare och bättre vård, hur vårdtiden kan kortas, vilka förväntningar som finns samt kostnader för placeringarna.

Dialogseminarierna vänder sig till verksamhetsnära chefer och socialsekreterare i länets kommuner, personal på Statens institutionsstyrelse samt till SKL.

Dialogseminarierna hålls den 20 mars i Linköping och den 30 mars i Eskilstuna.

Nyhet,