2015

 • Reportage från Bärbyskolan i Kulturnyheterna


  Nyhet

  Kulturnyheterna på SVT1 visade nyligen ett reportage från Bärbyskolan på SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala.

 • Fortsatt hög efterfrågan


  Nyhet

  Det är fortsatt högt tryck från socialtjänsten på platser på SiS institutioner. Vi ökar därför vår kapacitet både inom ungdomsvården och missbruksvården.

 • Tonåren en normbrytande fas för alla ungdomar


  Pressmeddelande

  Alla ungdomar befinner sig i obalans någon gång under tonåren. För de flesta är normbrytande beteende en övergående fas. Endast en mindre andel av alla ungdomar utvecklar en allvarlig antisocial problematik. Statens institutionsstyrelse, SiS, har i en studie tittat på ungdomars problematik och livssituation.

 • Fortsatt arbete för god vårdkvalitet på SiS LVM-hem Fortunagården


  Pressmeddelande

  SiS LVM-hem Fortunagården i Värnamo fortsätter sitt arbete med att förbättra säkerheten genom höjd bemanning. Effekten ska bli minskad drogförekomst på institutionen. Statens institutionsstyrelse redovisar i dag både genomförda och planerade åtgärder för fortsatt god vårdkvalitet på Fortunagården till Inspektionen för vård och omsorg.

 • Ny institutionschef på SiS ungdomshem Ljungbacken


  Pressmeddelande

  Martin Callermo heter nya institutionschefen på SiS ungdomshem Ljungbacken i Uddevalla. Han kommer från skolans värld där han varit både skolchef och lärare. Han har också jobbat på institution i sin ungdom.

 • Metod som används på SiS vetenskapligt granskad


  Pressmeddelande

  Metoden MTFC, Multidimensional Treatment Foster Care, som används på behandlingshem inom Statens institutionsstyrelse har blivit vetenskapligt granskad. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Social Work.

 • SiS på Skolriksdag 2015


  Nyhet

  Skolriksdag är en konferens som arrangerar av Sveriges Kommuner och Landsting. På årets Skolriksdag deltar SiS med en monter där vi presenterar samverkansprojektet SiSam - för en obruten skolgång för placerade ungdomar.

 • SiS visar SiSam på Socionomdagarna


  Nyhet

  Den 14-15 april genomförs Socionomdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö. SiS deltar med två seminarier och med monter i utställningen.

 • Dialogseminarier om bättre vård för unga


  Nyhet

  Två heldagsseminarier för att fortsätta förbättra och utveckla samverkan mellan socialtjänsten och SiS arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Statens institutionsstyrelse (SiS) tillsammans med Linköpings kommun och Eskilstuna kommun.

 • Ny chef på SiS ungdomshem Råby


  Pressmeddelande

  Maria Hultén heter den nya institutionschefen på SiS ungdomshem Råby i Lund. Hon återvänder nu till en institution där hon jobbat i många år. Därmed lämnar Maria Hultén jobbet som placeringschef på SiS huvudkontor i Stockholm.