Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ledningsgrupp

SiS centrala ledningsgrupp är ett rådgivande organ till generaldirektören, och en funktion för information, samordning, planering och ledning.
 
Jan-Eric Josefsson, Tf generaldirektör, planeringsdirektör
Eleonore Källstrand Nord, chefsjurist
Robert Stenbom, verksamhetsdirektör SiS ungdomsvård norr
Malin Östling, verksamhetsdirektör SiS ungdomsvård söder
Maria Skoglund, verksamhetsdirektör SiS missbruksvård
Christer Pedersen, kommunikationsdirektör
Katarina Tillgren, HR-direktör
Fredrik Oljeqvist, IT-direktör
Annika Eriksson, utvecklingsdirektör