Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ledningsgrupp

SiS centrala ledningsgrupp är ett rådgivande organ till generaldirektören, och en funktion för information, samordning, planering och ledning.
 
Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Generaldirektör
Jan-Eric Josefsson, Planeringsdirektör
Eleonore Källstrand Nord, Chefsjurist
Robert Stenbom, Verksamhetsdirektör SiS ungdomsvård norr
Malin Östling, Verksamhetsdirektör SiS ungdomsvård söder
Maria Skoglund, Verksamhetsdirektör SiS missbruksvård
Christer Pedersen, Kommunikationsdirektör
Katarina Tillgren, HR-direktör
Fredrik Oljeqvist, IT-direktör
Annika Eriksson, Utvecklingsdirektör