Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ledningsgrupp

SiS centrala ledningsgrupp är ett rådgivande organ till generaldirektören, och en funktion för information, samordning, planering och ledning.
 
Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Generaldirektör
Anna Sandahl, Ekonomi-och planeringsdirektör
Eleonore Källstrand Nord, Chefsjurist
Helena Finér, tf. Verksamhetsdirektör SiS ungdomsvård norr
Malin Östling, Verksamhetsdirektör SiS ungdomsvård söder
Birgitta Dahlberg, tf. Verksamhetsdirektör SiS missbruksvård
Åsa Hedin, Kommunikationsdirektör
Robert Stenbom, tf. HR-direktör
Fredrik Oljeqvist, IT-direktör
Annika Eriksson, Utvecklingsdirektör
Christer Johansson, Säkerhetsdirektör
Mimmi Agnevald Haugen, kanslichef, GD-kansliet