Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ledningsgrupp

SiS centrala ledningsgrupp är ett rådgivande organ till generaldirektören, och en funktion för information, samordning, planering och ledning.
 
Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Generaldirektör
Anna Sandahl, Ekonomi- och planeringsdirektör
Eleonore Källstrand Nord, Chefsjurist
Robert Stenbom, Verksamhetsdirektör SiS ungdomsvård norr
Malin Östling, Verksamhetsdirektör SiS ungdomsvård söder
Birgitta Dahlberg, tf. Verksamhetsdirektör SiS missbruksvård
Christer Pedersen, Kommunikationsdirektör
Katarina Tillgren, HR-direktör
Fredrik Oljeqvist, IT-direktör
Annika Eriksson, Utvecklingsdirektör