Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Konflikthantering

Myndighetens konflikthanteringsprogram heter No Power - No Lose, NPNL. Det är framtaget för personal som arbetar klientnära på våra ungdomshem och LVM-hem.

Att exponeras för hot och våld kan leda till rädsla och stress vilket påverkar såväl arbetsmiljön för SiS personal som vårdmiljön för de som är placerade på SiS.  Konflikthanteringsprogrammet ger personalen kunskap om, och träning i, att hantera konfliktfyllda situationer.

Programmet omfattar en grundläggande orientering i affekt- och konfliktteori, att upptäcka tidiga tecken på våld, verbal nedtrappning i konfliktsituationer samt träning i att agera säkert. Programmet lär också ut fysiska tekniker för att på ett tryggt och säkert sätt förflytta ungdomar och klienter vid våldsamt beteende.