Vi placerar cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Att skicka Svefaktura till SiS

Statens institutionsstyrelse (SiS) använder e-handels- tjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. Denna information riktar sig till leverantörer som önskar ansluta sig för att skicka Svefakturor till SiS. Det finns flera alternativ att skicka Svefakturor till oss.

Referenser

Om det finns ett ordernummer av typen 00000 + fem siffror ska ni ange det i fältet Orderreferens eller motsvarande. Saknas ordernummer ska beställaren uppge kostnadsställe (5 siffror) och detta ska anges i fältet Referens/Beställarreferens.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser skall skickas till:

Statens institutionsstyrelse
Box 30224
104 25 Stockholm

Alla kan skicka e-faktura

Ni kan skicka elektroniska fakturor till Statens institutionsstyrelse på olika sätt:

Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Adressen i PEPPOL är följande: 0007:2021004508

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på SFTI webbplats enligt:

http://sfti.se/standarder/transportochinfrastruktur/peppolinfrastruktur/vadarpeppol.2180.html

Svefaktura med transportprofil Bas

De tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk:

 • Mottagande organisation: Statens institutionsstyrelse
 • Organisationsnummer: 2021004508
 • Momsregistreringsnummer: SE202100450801
 • GLN-nummer: 7350072570516
 • Tjänsteleverantör: Visma Commerce
 • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
 • Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil Bas
 • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/2021004508

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webb- plats enligt följande:

http://sfti.se/standarder/bestallningsprocesssftisvehandel/svefakturaochpeppolbisbilling.1882.html

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • InExchange
 • Pagero
 • SPCS
 • Bankgirot (BGC)
 • OpusCapita Sverige
 • Logiq
 • Basware
 • Corporate Express Svenska AB

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss. Vår leverantör är Visma Proceedo.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Kontaktuppgifter

Frågor om e-handel

support.e-handel@stat-inst.se