Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Verksamhetskontor

SiS är indelat i tre verksamhetsområden: SiS ungdomsvård norr, SiS ungdomsvård söder och SiS missbruksvård. Verksamhetskontoren ansvarar för bland annat planering och uppföljning av verksamheten i respektive verksamhetsområde.

Kontaktuppgifter verksamhetskontor