Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Huvudkontor

Ring SiS växel 010-453 40 00 för att komma i kontakt med avdelningsdirektörer eller enhetschefer på huvudkontoret.

Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark

Avdelningen för planering och ekonomi

Jan-Eric Josefsson, planeringsdirektör
Elisabeth Olsson, chef placeringsenheten
Margaretha Enell, chef redovisningsenheten
Ulrika Persson, chef planeringsenheten
Stefan Englund, vik. chef inköps- och upphandlingsenheten

Avdelningen för utveckling av vård och behandling

Annika Eriksson, utvecklingsdirektör
Sara Lövenhag, Tf chef forsknings- och utvecklingsenheten
Anita Andersson, chef vård- och behandlingsenheten

Avdelningen för lokaler och IT

Fredrik Oljeqvist, IT-direktör
Hans-Peter Henrichsen, chef IT-enheten
Gunnar Lindblad, chef enheten för växel och kontorsservice
Jan Berg, chef enheten för lokaler och miljö

Juridiska avdelning

Eleonore Källstrand Nord, chefsjurist

Kommunikationsavdelningen

Christer Pedersen, kommunikationsdirektör

Personalavdelningen

Katarina Tillgren, personaldirektör

Maria Made, förhandlingschef