Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Huvudkontor

Ring SiS växel 010-453 40 00 för att komma i kontakt med avdelningsdirektörer eller enhetschefer på huvudkontoret.

Generaldirektör

Elisabet Åbjörnsson Hollmark

Säkerhetsavdelningen

Christer Johansson, Säkerhetsdirektör
Petter Wåhlberg, chef enheten för strategisk och operativ säkerhet

Avdelningen för planering och ekonomi

Anna Sandahl, Ekonomi- och planeringsdirektör
Elisabeth Olsson, chef placeringsenheten
Ulrika Persson, chef planeringsenheten
Anja Gustin, chef inköps- och upphandlingsenheten
vakant, chef redovisningsenheten

Avdelningen för utveckling av vård och behandling

Annika Eriksson, utvecklingsdirektör
Sara Lövenhag, chef forsknings- och utvecklingsenheten
Anita Andersson, chef vård- och behandlingsenheten
Ahmad Mari, chef enheten för verksamhetsstöd

Avdelningen för lokaler och IT

Fredrik Oljeqvist, IT-direktör
Hans-Peter Henriksen, chef enheten för IT-drift
Henrik Oscarson, chef enheten för IT-utveckling och förvaltning 
Gunnar Lindblad, chef enheten för växel och kontorsservice
Nina Wahlberg, chef enheten för lokaler och miljö

Juridiska avdelning

Eleonore Källstrand Nord, chefsjurist
Caroline Hellström, biträdande chefsjurist

Kommunikationsavdelningen

Åsa Hedin, kommunikationsdirektör

HR-avdelningen

Robert Stenbom, tf. HR-direktör
Ann Holgersson, vikarierande enhetschef
Maria Emtfors, chef enheten för kompetensförsörjning