Huvudkontor

Ring SiS växel 010-453 40 00 för att komma i kontakt med avdelningsdirektörer eller enhetschefer på huvudkontoret.

Generaldirektör

Elisabet Åbjörnsson Hollmark

GD-stab

Mimmi Agnevald Haugen, Stabschef

Ungdomsvårdsavdelningen

Malin Östling, Ungdomsvårdsdirektör
Sektionen för kapacitet och placering, Helena Finér, sektionschef
Sektionen för verksamhetsstöd ungdomsvård, Thérèse Sammels, sektionschef
Sektionen för skola, Thérèse Sammels, tf sektionschef

Missbruksvårdsavdelningen

Birgitta Dahlberg, Missbruksvårdsdirektör
Sektionen för verksamhetsstöd, Diana Klugman, sektionschef

Säkerhetsavdelningen

Christer Johansson, Säkerhetsdirektör
Sektionen för strategisk och operativ säkerhet, Petter Wåhlberg, sektionschef
Sektionen för verksamhets-och personskydd, Helena Müller, tf sektionschef

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Anna Sandahl, Ekonomi- och planeringsdirektör
Sektionen för lokalförsörjning, Simon Tzegai Bahta, tf sektionschef
Sektionen för inköp- och upphandling, Anja Gustin, sektionschef
Sektionen för ekonomi, Freddie Hellström, sektionschef
Sektionen för verksamhetsanalys, Ulrika Ekholm, sektionschef

Forsknings-och utvecklingsavdelningen

Annika Eriksson, utvecklingsdirektör
Sektionen för forskning och utvärdering, Anita Andersson, sektionschef
Sektionen för verksamhetsutveckling, Sara Lövenhag, sektionschef

It- och digitaliseringsavdelningen

Fredrik Oljeqvist, It- och digitaliseringsdirektör
Sektionen för it- utveckling och förvaltning, Henrik Oscarsson, sektionschef
Sektionen för drift- och användarstöd, Fredrik Oljeqvist, tf sektionschef

Rättsavdelningen

Rättschef, Eleonore Källstrand Nord
Sektionen för informationsförsörjning, Pontus Ocborn, tf sektionschef
Sektionen för myndighetsjuridik, Eleonore Källstrand Nord, tf sektionschef
Sektionen för verksamhetsjuridik, Anderz Eriksson,tf sektionschef

Kommunikationsavdelningen

Åsa Hedin, kommunikationsdirektör

HR-avdelningen

Robert Stenbom, HR-direktör

Sektionen för kompetensförsörjning och arbetsmiljö, Maria Emtfors, sektionschef
Sektionen för arbetsgivarpolitik, Katrin Lavröd, tf sektionschef
Sektionen för kompetenscenter, Maria Emtfors, tf sektionschef