Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Huvudkontor

Ring SiS växel 010-453 40 00 för att komma i kontakt med avdelningsdirektörer eller enhetschefer på huvudkontoret.

Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark

Avdelningen för planering och ekonomi

Jan-Eric Josefsson, planeringsdirektör
Elisabeth Olsson, chef placeringsenheten
Margaretha Enell, chef redovisningsenheten
Ulrika Persson, chef planeringsenheten
Anja Gustin, chef inköps- och upphandlingsenheten

Avdelningen för utveckling av vård och behandling

Annika Eriksson, utvecklingsdirektör
Sara Lövenhag, chef forsknings- och utvecklingsenheten
Anita Andersson, chef vård- och behandlingsenheten
Ahmad Mari, chef enheten för verksamhetsstöd

Avdelningen för lokaler och IT

Fredrik Oljeqvist, IT-direktör
Hans-Peter Henriksen, chef enheten för IT-drift
Henrik Oscarson, chef enheten för IT-utveckling och förvaltning 
Gunnar Lindblad, chef enheten för växel och kontorsservice
Jan Berg, chef enheten för lokaler och miljö

Juridiska avdelning

Eleonore Källstrand Nord, chefsjurist

Kommunikationsavdelningen

Christer Pedersen, kommunikationsdirektör
Ola Karlsson Rühmkorff, chef kommunikationsenheten

HR-avdelningen

Katarina Tillgren, HR-direktör
Maria Made, chef enheten för arbetsgivarpolitik och arbetsmiljö
Maria Emtfors, chef enheten för kompetensförsörjning