Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Huvudkontor

Ring SiS växel 010-453 40 00 för att komma i kontakt med avdelningsdirektörer eller enhetschefer på huvudkontoret.

Generaldirektör Kent Ehliasson

Avdelningen för planering och ekonomi

Urban Lindberg, planeringsdirektör
Elisabeth Olsson, chef placeringsenheten
Margaretha Enell, chef redovisningsenheten
Ulrika Persson, chef planeringsenheten
Sofi Malm, vik. chef inköps- och upphandlingsenheten
Jan Berg, chef enheten för lokaler och säkerhet

Avdelningen för utveckling av vård och behandling

Eva Franzén, utvecklingsdirektör
Annika Eriksson, chef forsknings- och utvecklingsenheten
Anita Andersson, chef vård- och behandlingsenheten

IT-avdelningen

Fredrik Oljeqvist, IT-direktör
Hans-Peter Henrichsen, chef IT-enheten
Gunnar Lindblad, chef enheten för växel och kontorsservice

Juridiska avdelning

Eleonore Källstrand Nord, chefsjurist

Kommunikationsavdelningen

Christer Pedersen, kommunikationsdirektör

Personalavdelningen

Christina Westblom, tillförordnad personaldirektör
Rikard Hultman, chef förhandlingsenheten