Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Vill du vara med på vår förändringsresa

Vill du bidra till samhällsnyttan?

Kommunikationsdirektören på SiS

Vi ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikation.

Det innebär bland annat ansvar för myndighetens press- och mediearbete, sociala medier och varumärkesarbete, inklusive arbetsgivarvarumärke tillsammans med HR. Avdelningen jobbar även tätt ihop med andra delar av organisationen för att utveckla myndighetens ledningskommunikation, samverkan med externa aktörer och vidareutveckling av SiS forskningskommunikation.

På avdelningen arbetar kommunikatörer och pressekreterare i nära samarbete och du rapporterar direkt till kommunikationsdirektören. Ett särskilt fokus under kommande år är att bistå övriga delar av myndigheten med förändringskommunikativt stöd, både operativt och strategiskt. 

 

 

 

 

SiS - Plats för förändring

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

I samverkan med socialtjänsten ger vi ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.