Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Beviljade forskningsbidrag 2016

Nedanstående forskningsprojekt har beviljats bidrag från Statens institutionsstyrelse efter ansökningsförfarande för 2016. Beslutet avser projekt som ska påbörjas under 2017.

Från vanart till rättighetsaktör - historiska och samtida klassificeringar av psykisk ohälsa bland barn och unga i samhällsvård

Sökande: Susanna Johansson, Lunds universitet

Utvärdering av användning av SiS Trygghetsplan

Sökande: Tove Pettersson, Stockholms universitet

Allierad eller alienerad? Om hur samspelet mellan klienter, anhöriga och personal formeras och utvecklas under LVM-vården

Sökande: Anette Skårner, Göteborgs universitet

Den fysiska miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen

Sökande: Helle Wijk, Göteborgs universitet