Vägra eller begränsa besök

Vad?

Vi får vägra eller begränsa dina besök. Det kan vara att någon av oss är med under besöket eller att du inte får träffa vem du vill.

Varför?

För att du inte ska ha kontakter som kan vara skadliga för din vård eller ordningen vid ungdomshemmet. Det kan till exempel vara nödvändigt att försöka bryta kontakten med vissa personer i din hemmiljö.

Hur länge?

Varje beslut gäller som längst 14 dagar, men om det behövs kan tiden förlängas i ett nytt beslut. Hur länge? Varje beslut gäller som längst 14 dagar, men om det behövs kan tiden förlängas i ett nytt beslut.

Bra att veta!

Du har alltid rätt att träffa din socialsekreterare, din advokat, ditt offentliga biträde eller andra myndigheter. SiS kan inte förbjuda besök från vårdnadshavare, men soc kan fatta beslut om begränsning av besök och i så fall måste vi på SiS följa det beslutet.

Dela sidan med andra