Vi placerar cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Inför valet 2018

Söndag den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för att ungdomar och klienter som vistas vid SiS särskilda ungdomshem eller LVM-hem ges möjlighet att tillvarata sin medborgerliga rättighet att rösta i kommande val.

Vem har rösträtt?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

På vilka sätt kan du rösta?

Förtidsröstning

Förtidsröstning kan ske på flera sätt. Till exempel kan institutionspersonalen ordna transport för de som vill rösta till närmaste röstmottagningsställe. Var röstmottagning kommer att ordnas kan valnämnden i kommunen svara på. Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågår fram till och med valdagen.

Röstmottagning på institution

Röstmottagning kan också ske på institutionen. Om det är aktuellt med röstning på institutionen bör institutionen omgående kontakta valnämnden i kommunen för att höra vad som krävs för att få ordna röstmottagning.

Röstning via lantbrevbärare

Har institutionen lantbrevbärare så kan intagna budrösta genom den personen. Institutionen ska i så fall tala med lantbrevbäraren om detta innan.

Röstning med bud

Institutionens personal kan vara bud för de intagna som är sjuka, funktionshindrade eller gamla och av den anledningen inte kan ta sig till ett ställe där röster tas emot. Det krävs särskilt material för att rösta med bud. Budröstmaterial kan beställas hos Valmyndigheten eller kommunen. Vissa kommuner utser också kommunala bud.

Röstning i vallokal

Självklart kan röstning också ske i vallokal på valdagen. För att få rösta i vallokalen krävs det att man är upptagen i röstlängden. Den vallokal man tillhör ligger i närheten av folkbokföringsadressen. På röstkortet framgår vilken vallokal man får rösta i.

Valhemlighet ska bevaras

Det är i samtliga alternativ viktigt att tänka på att valhemligheten bevaras för den röstberättigade.

Vad behövs för att kunna rösta? 

Du som ska rösta, oavsett om det är på institutionen eller på någon annan röstningslokal, måste ha röstkort. Det ordinarie röstkortet skickas ut till hemadressen i slutet av augusti för riksdagsvalet m.m. Det går också att beställa ett dubblettröstkort hos Valmyndigheten, valnämnden (kommunen) eller länsstyrelsen. Vissa röstningslokaler erbjuder dessutom utskrift av röstkort på plats.

Du som röstberättigad måste kunna legitimera dig vid röstningen. Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste kunna visa sin id-handling.

SiS ska på begäran av en intagen hjälpa till med praktiska saker kring röstningsförfarandet, till exempel ordna fram röstkort eller agera bud.

Mer information kan hämtas på Valmyndighetens hemsida www.val.se.