Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Utbildningskrav

Du behöver lämplig utbildning för att arbeta på våra institutioner. Här kan du läsa vilka kompetenskrav vi har för olika tjänster och arbetsuppgifter.

Förutom rätt utbildning krävs förstås personlig lämplighet för att arbeta hos oss.

Arbete som behandlingsassistent

Minst examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola, eller yrkeshögskola med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete, eller examen från högskola med motsvarande inriktning.
 

Samordnande/planerande behandlingsarbete

Beskrivning: Upprätta behandlingsplaner/verkställighetsplaner, samordna behandlingsarbete.

Utbildningskrav:

 • Minst högskoleexamen 210 hp inom samhälls-/beteendevetenskap, till exempel socionomexamen.


Intervenerande behandlingsarbete under handledning samt utredningsansvar

Beskrivning: Utredningsansvar, bedriva psykoterapi under handledning.

Utbildningskrav:

 • Minst högskoleexamen 210 hp inom samhälls-/beteendevetenskap, till exempel socionomexamen där antingen utbildningen innehållit eller kompletterats med minst 30 hp inom områdena utvecklingspsykologi/ funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, behandlingsteori och metoder eller kompletterats med grundläggande psykoterapiutbildning.


Intervenerande behandlingsarbete

Beskrivning: Ansvara för övergripande bedömning av behandlingsbehov och strukturerad riskbedömning. Bedriva psykoterapi och handleda personal med behandlande uppgifter.

Utbildningskrav:

 • Leg. psykolog


Avdelningsföreståndare och biträdande avdelningsföreståndare

 • Minst akademisk grundexamen 180 hp inom samhälls- och beteendevetenskap eller vårdvetenskap.
 • Flera års erfarenhet från anställning inom socialtjänst, vård och behandling eller motsvarande
 • Vitsordad lämplighet för ledarskap.


Lärare

Vi ställer samma krav som enligt skollagen gäller för lärare av motsvarande slag i grundskola eller gymnasieskola. Behörig lärare ska ha examen och vara behörig att undervisa i:

 • viss skolform (förskola, grundskola, gymnasie-skola o.s.v.
 • viss årskurs
 • visst ämne


Sjuksköterska

På SiS institutioner ansvarar legitimerad sjuksköterska för hälso- och sjukvården.

Utbildningskrav:

 • Sjuksköterskeutbildning
 • Legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.


Institutionschef och biträdande institutionschef

 • Minst akademisk grundexamen 180 hp inom samhälls- och beteendevetenskap eller vårdvetenskap.
 • Tidigare chefserfarenhet företrädesvis från socialtjänst eller vård och behandling.
 • Akademisk examen på avancerad nivå motsvarande magister- eller masternivå är meriterande.