Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Utbildningskrav

Att arbeta vid SiS innebär att vara en del av och skapa möjligheter för människor att komma ur svåra, ibland livshotande, situationer. Det är ett angeläget och spännande arbete där varje medarbetares insats spelar roll. För att arbeta på någon av våra institutioner ska du ha lämplig utbildning. Här kan du läsa vilka kompetenskrav vi har för olika tjänster och arbetsuppgifter.

Utöver utbildningskrav är kravet på personlig lämplighet en förutsättning vid varje rekrytering.

Tillfälligt ändrade kompetenskrav för behandlingsassistenter.

Under perioden 3 oktober 2016-30 september 2017 gäller följande krav för anställning som behandlingsassistent:

 • Grundläggande behörigheter för högskolestudier, gymnasieutbildning inriktning vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande.
 • Dokumenterad kompetens för arbetsuppgiften med minst ettårig erfarenhet från vård- eller behandlingsverksamhet.
 • Dessutom ska personalens sammantagna kompetens ge förutsättningar för att möta de behov av vård som målgruppen har och säkerställa en trygg och säker vård.

Omvårdande/motiverande behandlingsarbete

Beskrivning: Ansvara för god omvårdnad, stödja social färdighetsträning, upprätthålla trygghet, rutiner och säkerhet.

Utbildningskrav:

 • Minst examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola(KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola med motsvarande inriktning.
 • Vid omvårdnadsarbete av hälso- och sjukvårdskaraktär kan dessa krav ersättas med yrkesutbildning till undersköterska eller mentalskötare i kombination med flera års yrkeserfarenhet.

Programverksamhet/manualbaserat behandlingsarbete

Beskrivning: Hålla i strukturerande samtal och programverksamhet.

Utbildningskrav:

 • Minst examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola med motsvarande inriktning.
 • Utbildning i de metoder/program som man ska arbeta med.

Samordnande/planerande behandlingsarbete

Beskrivning: Upprätta behandlingsplaner/verkställighetsplaner, samordna behandlingsarbete.

Utbildningskrav:

 • Minst högskoleexamen 210 hp inom samhälls-/beteendevetenskap, till exempel socionomexamen.

Intervenerande behandlingsarbete under handledning samt utredningsansvar

Beskrivning: Utredningsansvar, bedriva psykoterapi under handledning.

Utbildningskrav:

 • Minst högskoleexamen 210 hp inom samhälls-/beteendevetenskap, till exempel socionomexamen där antingen utbildningen innehållit eller kompletterats med minst 30 hp inom områdena utvecklingspsykologi/ funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, behandlingsteori och metoder eller kompletterats med grundläggande psykoterapiutbildning.

Intervenerande behandlingsarbete

Beskrivning: Ansvara för övergripande bedömning av behandlingsbehov och strukturerad riskbedömning. Bedriva psykoterapi och handleda personal med behandlande uppgifter.

Utbildningskrav:

 • Leg. psykolog

Avdelningsföreståndare och biträdande avdelningsföreståndare

 • Minst akademisk grundexamen 180 hp inom samhälls- och beteendevetenskap eller vårdvetenskap.
 • Flera års erfarenhet från anställning inom socialtjänst, vård och behandling eller motsvarande
 • Vitsordad lämplighet för ledarskap.

Lärare

Vi ställer samma krav som enligt skollagen gäller för lärare av motsvarande slag i grundskola eller gymnasieskola. Behörig lärare ska ha examen och vara behörig att undervisa i:

 • viss skolform (förskola, grundskola, gymnasie-skola o.s.v.
 • viss årskurs
 • visst ämne

Sjuksköterska

På SiS institutioner ansvarar legitimerad sjuksköterska för hälso- och sjukvården.

Utbildningskrav:

 • Sjuksköterskeutbildning
 • Legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Institutionschef och biträdande institutionschef

 • Minst akademisk grundexamen 180 hp inom samhälls- och beteendevetenskap eller vårdvetenskap.
 • Tidigare chefserfarenhet företrädesvis från socialtjänst eller vård och behandling.
 • Akademisk examen på avancerad nivå motsvarande magister- eller masternivå är meriterande.