Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Så rekryterar vi

Du hittar våra lediga jobb här på vår hemsida. När du har skickat in din ansökan får du ett mail som bekräftar att vi har tagit emot den.

Vi läser alla ansökningar som kommer in, och hör du till dem som bäst motsvarar våra krav blir du kallad till en personlig intervju. Du har fram till klockan 24.00 den sista ansökningsdagen på dig att söka.

När vi gör vårt urval utgår vi från erfarenhet, utbildning och andra formella och personliga krav vi har på den person vi vill anställa. Går du inte vidare i processen får du ett mail som informerar dig om det.

Du får det antingen i samband med det första urvalet, eller i samband med att vi tillsätter tjänsten.

När vi har avslutat rekryteringen sätter vi upp ett anställningsbeslut (information om vem som fått tjänsten) på vår officiella anslagstavla.

 

Din ansökan är offentlig

Som statlig myndighet omfattas SiS av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.


Du har rätt att överklaga

Att vi är en statlig myndighet innebär dessutom att du har möjlighet att överklaga ett beslut om anställning. Det gör du genom att skriva ett brev till SiS och berätta vilket beslut du överklagar och skälet till att du överklagar tillsättningen.

Skriv under ditt brev, förtydliga din namnteckning och skriv din adress och ditt telefonnummer. Bifoga handlingar som du tycker stöder din överklagan.

När vi har fått ditt brev skickar vi din överklagan till Statens överklagandenämnd för prövning.

Det är viktigt att vi får din överklagan senast tre veckor efter att vi har satt upp anställningsbeslutet på myndighetens anslagstavla.

Får vi det senare kan inte Statens överklagandenämnd behandla ditt ärende.