Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Hur du överklagar

Statliga tillsättningar kan överklagas och det gör du genom att skriva till den anställande myndigheten (i detta fall Statens institutionsstyrelse, SiS).

Det här ska stå i brevet:

  • Vilket beslut du överklagar - ange ärendets referensnummer.
  • Skälet till att du överklagar tillsättningen.

Du undertecknar brevet, förtydligar din namnteckning och skriver din adress och ditt telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt överklagande, så bör du skicka med dessa. Du kan om du vill anlita ombud som sköter överklagandet.

Observera att vi måste få ditt brev senast tre veckor efter att SiS har satt upp beslutet om vem som har fått tjänsten på myndighetens anslagstavla, annars kan Statens överklagandenämnd inte behandla ditt överklagande.

När vi har fått ditt brev sänder vi det för prövning till Statens överklagandenämnd.

Om du anser att du har blivit diskriminerad när du sökt en tjänst hos SiS, kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).