Vi placerar cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Jobba som avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare - en viktig roll på institutionen 

Som avdelningsföreståndare har du en viktig roll. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och leder och fördelar arbetet på din avdelning. Budget- och personalfrågor ligger på ditt bord, liksom ansvaret för att evidensbaserade metoder får genomslag i behandlingen. Det är du som får personalen att växa och utvecklas i sitt arbete.

Du samarbetar internt och externt med många olika yrkesgrupper, och du är naturligtvis nära klienter och ungdomar på din avdelning. Du har en spännande roll med stort ansvar.

Här växer du som ledare

Avdelningsföreståndare ingår i nätverk med kollegor i samma yrkesroll, och samlas vid regelbundna fortbildningsdagar. Vi har ett chefsprogram med olika inriktningar som stärker dig som chef och ledare, och du har stora möjligheter att öka din kompetens.

Om du har akademisk examen inom samhälls-, beteende- eller vårdvetenskap kan rollen som avdelningsföreståndare bli en bra grund för högre chefsjobb, eftersom du får en bred erfarenhet som ledare.

Låter det spännande?
Läs mer om hur det är att jobba som avdelningsföreståndare inom SiS.