Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Jobba som avdelningsföreståndare

Vill du ha en nyckelroll i en spännande verksamhet, utveckla dig som ledare och ändå vara nära personal, ungdomar och klienter? Då ska du arbeta som avdelningsföreståndare hos SiS.

På LVM-hem och särskilda ungdomshem får klienter och ungdomar som behöver stöd inom många områden hjälp att hitta mindre destruktiva sätt att leva.

SiS bedriver tvångsvård, något som i sig är en utmaning. Vård med hjälp av tvång krävar att alla medarbetare har en personlig mognad och ett humanistiskt sätt att se på andra människor.

SiS satsar mycket på arbete mot hot och våld, och vårt konflikthanteringsprogram tränar dig att hantera utsatta situationer. Allt vi gör inom SiS ska präglas av våra värdeord: respekt, omtanke och tydlighet.

Avdelningsföreståndare - en viktig roll på institutionen

Som avdelningsföreståndare har du en viktig roll. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och leder och fördelar arbetet på din avdelning. Budget och personalfrågor ligger på ditt bord, liksom ansvaret för att evidensbaserade metoder får genomslag i behandlingen. Det är du som får personalen att växa och utvecklas i sitt arbete.

Hos SiS är du chef i en organisation som satsar på metodutveckling och forskning. Det gör att du kan vara med och hålla i utvecklingsprojekt på din avdelning. Du har en spännande roll med stort ansvar.

Många kontakter med externa aktörer

SiS institutioner är en del av en vårdkedja. Det är viktigt att planera framtiden för dem som vistas hos oss. Som avdelningsföreståndare har du en mängd externa kontakter med bland annat placerande socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och andra vårdgivare.

Du samarbetar internt med många olika yrkesgrupper, och du är naturligtvis nära klienter och ungdomar på din avdelning.

Här växer du som ledare

Avdelningsföreståndare ingår i nätverk med kollegor i samma yrkesroll, och samlas vid regelbundna fortbildningsdagar. Vi har ett chefsprogram med olika inriktningar som stärker dig som chef och ledare, och du har stora möjligheter att öka din kompetens.

Om du har akademisk examen inom samhälls-, beteende- eller vårdvetenskap kan rollen som avdelningsföreståndare bli en bra grund för högre chefsjobb, eftersom du får en bred erfarenhet som ledare.