Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Utlysning av forskningsmedel från SiS

Ansökningstillfälle den 28 februari 2020 

För SiS är det en viktig uppgift att stödja forskning och bedriva metodutveckling i syfte att öka kunskapen om och förbättra vård och behandling av våra ungdomar och klienter.

SiS finansierar extern forskning via en årlig utlysning av forskningsanslag. Det handlar främst om forskning om vår egen verksamhet: planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. Vi välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i myndighetens forskningsprogram, med fokus på vård och behandling under tvång. Forskningen ska vara nära kopplad till SiS verksamhet.

Utöver studier om utfall och uppföljning av vården välkomnas särskilt studier eller kunskaps-/forskningsöversikter om behandlingsinsatser inom heldygnsvård för ungdomar och vuxna i samsjuklighet mellan missbruk och psykisk ohälsa, samt om brottsförebyggande insatser för ungdomar inom heldygnsvård, med särskilt fokus på gängkriminalitet.

Senast den 28 februari 2020 ska projektskisser ha inkommit till SiS för projekt som avses löpa från och med den 1 januari 2021.

Ansökningstillfället gäller såväl ett- som fleråriga forskningsprojekt.

Läs mer och ladda ner: