Vi placerar cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Forskning inom ungdomsvård och missbruksvård

Ansökningstillfälle den 28 februari 2019

Statens institutionsstyrelse, SiS, svarar för planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och LVM- hemmen. En viktig uppgift för SiS är att bedriva metodutveckling samt att stödja forskning i syfte att öka kunskapen om och förbättra SiS vård och behandling.

SiS välkomnar forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i myndighetens forskningsprogram, med fokus på vård och behandling under tvång. Forskningens frågeställningar ska vara nära kopplade till SiS verksamhet. Särskilt efterlyses studier om utfall och uppföljning av vården.

Ansökningstillfället gäller såväl ett- som fleråriga forskningsprojekt.

Senast den 28 februari 2019 ska projektskisser ha inkommit till Statens institutionsstyrelse för projekt som avses löpa från och med 2020-01-01.

Läs mer och ladda ner: