Sök forskningsmedel

bild på ett förstoringsglas

Ansökningsprocess pågår

För SiS är det en viktig uppgift att stödja forskning och bedriva metodutveckling i syfte att öka kunskapen om, samt förbättra vård och behandling av, ungdomar och klienter som placeras på SiS.

I år välkomnar vi särskilt studier som tar utgångspunkt i följande:

  • Utvärdering av SiS utökade satsningar på målgruppsanpassad vård, exempelvis särskilt förstärkta avdelningar.
  • Frågeställningar som belyser SiS samverkan med andra aktörer i vårdkedjan.
  • Återfallsförebyggande insatser för ungdomar, med särskilt fokus på gängkriminalitet.

Kort fakta om utlysningen:

Steg 1: Öppen till 29 februari 2024
Steg 2: Beslut om vilka ansökningar som går vidare till steg 2 tas i april 2024. En fullständig ansökan lämnas senast 31 augusti, 2024.
Budget: 6 Miljoner SEK

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård som inkluderar begrepp som LVU, LSU och LVM. Inom ungdomsvården vårdas ungdomar med psykosocial problematik och ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Inom missbruksvården vårdas vuxna med skadligt bruk och beroende. Viktiga uppgifter för SiS är att bedriva metodutveckling samt att stödja forskning i syfte att öka kunskapen om och förbättra SiS vård och behandling. Därför finansierar SiS extern forskning via en årlig utlysning av forskningsanslag.

Kontakt:

SiS-Forskning@stat-inst.se

Relaterade sidor: 

SiS forskarintervjuer: ”Hur går det för ungdomarna på SiS särskilda ungdomshem?” 

Dela sidan med andra