Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Utlysning av forskningsmedel från SiS

Ansökningstillfälle den 28 februari 2022 

För SiS är det en viktig uppgift att stödja forskning och bedriva metodutveckling i syfte att öka kunskapen om, samt förbättra vård och behandling av, ungdomar och klienter som placeras på SiS.

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård. Inom ungdomsvården vårdas ungdomar med psykosocial problematik och ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Inom missbruksvården vårdas vuxna med skadligt bruk och beroende. Viktiga uppgifter för SiS är att bedriva metodutveckling samt att stödja forskning i syfte att öka kunskapen om och förbättra SiS vård och behandling. Därför finansierar SiS extern forskning via en årlig utlysning av forskningsanslag.

Forskare är välkomna att inkomma med ansökningar om anslag till forskningsprojekt som tar sin utgångspunkt i SiS forskningsprogram. Den praktiknära forskningen kännetecknas av ett kunskaps­intresse som i första hand avser att bidra med kunskap om hur vård och behandling och verksamheten i stort kan utvecklas och förbättras. Det är också av intresse att sökande har förankrat genomförbarheten av projektet inom ramen för SiS verksamhet.

I år välkomnar vi särskilt frågeställningar som undersöker LVM-vården.

Ansökningstillfället gäller såväl ett- som fleråriga forskningsprojekt.

Senast den 28 februari 2022 ska projektskisser ha inkommit till SiS för projekt som avses löpa från och med 2023-01-01.

Läs mer och ladda ner forskningsprogram, ansökningshandlingar och anvisningar: