Du är här:StartVåra institutionerSiS ungdomsvård norrSiS ungdomshem RebeckaStart SiS ungdomshem Rebecka

Välkommen till SiS ungdomshem Rebecka

Vi tar emot flickor mellan 12 och 20 år som har en psykosocial problematik såsom psykisk ohälsa, missbruk, självskadebeteende, prostitution och neuropsykiatriska funktionshinder.

Rebecka ligger på Färingsö cirka två mil utanför Stockholm.

Institutionen har totalt 26 platser fördelade på en låsbar behandlingsavdelning, två låsbara akut- och utredningsavdelningar och en öppen behandlingsavdelning.

Rebeckas skola, Björkaskolan, ger skolundervisning för skolpliktiga och icke skolpliktiga ungdomar.

 

Nyheter från SiS

  • Regeringsuppdrag till SiS presenterades på konferens

    31 mars 2014 SiS generaldirektör Kent Ehliasson och barn- och äldreminister Maria Larsson betonade båda vikten av samarbete i sina tal på konferensen Institutionsvård i fokus. Regeringen ger därför SiS i uppdrag att stödja kommuner och landsting när de ska upprätta en så kallad samordnad individuell plan (SIP) för de ungdomar och klienter som har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården.

    Regeringsuppdrag till SiS presenterades på konferens
  • Beställ SiS adressfoldrar 2014

    26 februari 2014 Nu har foldrarna med kontaktuppgifter till SiS särskilda ungdomshem och LVM-hem kommit. Vi har skickat foldrar till bland annat socialtjänster och domstolar, men andra intresserade kan beställa foldrarna kostnadsfritt.

    Beställ SiS adressfoldrar 2014
Fler nyheter

Vill du placera här?

Kontakta placeringsenheten