Du är här:StartVåra institutionerSiS ungdomsvård söderSiS ungdomshem LånganäsStart Långanäs

Välkommen till SiS ungdomshem Långanäs

SiS ungdomshem Långanäs tar emot flickor och pojkar i åldern 13–20 år. På avdelning Slottet tar vi emot flickor för akut- och utredningsplaceringar. Övriga avdelningar tar emot ungdomar för behandlingsuppdrag.

Långanässkolan

SiS ungdomshem Långanäs.

Avdelning Trollebo tar emot ungdomar med särskilda vårdbehov. De ungdomar som placeras där har stora svårigheter att fungera tillsammans med andra ungdomar och har behov av att vårdas i enskildhet.

Vi erbjuder behandling utifrån metoden MTFC, Multidimensional Treatment Foster Care.

En central roll i vistelsen på Långanäs är skolverksamheten. Hos oss kan ungdomarna läsa såväl grundskoleämnen som en del gymnasiekurser.

Långanäs har totalt 43 platser. Institutionen ligger vid Långanässjön, fem kilometer söder om Eksjö på smålänska höglandet.

Nyheter från SiS

  • Regeringsuppdrag till SiS presenterades på konferens

    31 mars 2014 SiS generaldirektör Kent Ehliasson och barn- och äldreminister Maria Larsson betonade båda vikten av samarbete i sina tal på konferensen Institutionsvård i fokus. Regeringen ger därför SiS i uppdrag att stödja kommuner och landsting när de ska upprätta en så kallad samordnad individuell plan (SIP) för de ungdomar och klienter som har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården.

    Regeringsuppdrag till SiS presenterades på konferens
  • Beställ SiS adressfoldrar 2014

    26 februari 2014 Nu har foldrarna med kontaktuppgifter till SiS särskilda ungdomshem och LVM-hem kommit. Vi har skickat foldrar till bland annat socialtjänster och domstolar, men andra intresserade kan beställa foldrarna kostnadsfritt.

    Beställ SiS adressfoldrar 2014
Fler nyheter

Vill du placera här?

Kontakta placeringsenheten

Vi söker träningsfamiljer

SiS ungdomshem Långanäs söker träningsfamiljer för samarbete med MTFC, kopplat till institutionen. Familjen tar emot en pojke eller flicka under ett år och arbetar tillsammans med ett behandlingsteam för att stödja den unge och dennes familj.

Vi söker träningsfamiljer