Du är här:StartFaktabankMetoder och program inom vård och behandlingÅterfallsprevention

Återfallsprevention

Återfallsprevention används i behandlingen av alkohol- och drogberoende vuxna och ungdomar.

Återfallsprevention är en metod som utgår från att tolkningen av en händelse (en tanke) leder till en känslomässig reaktion som leder vidare till en handling. Metoden syftar till att klienten ska kunna leva nyktert/drogfritt och att göra eventuella återfall så korta och lindriga som möjligt.

Kurser individuellt eller i grupp

Kurserna i Återfallsprevention kan hållas individuellt eller i grupp, men metoden är klientcentrerad vilket innebär att varje deltagare får identifiera sina egna individuella risksituationer och handlingsmönster.

En kurs i Återfallsprevention består av åtta obligatoriska kärnsessioner.

Deltagarna får bland annat lära sig:

  • Att identifiera sina egna högrisksituationer
  • Att hantera sug efter alkohol/droger
  • Att tacka nej (tränas bland annat i form av rollspel)
  • Att uppmärksamma tidiga varningssignaler
  • Att lösa problem
  • Att upprätta en nödplan och skriva ett så kallat stoppkort för ”nödsituationer”.

Manual för slutenvård

SiS har tagit fram en manual som är anpassad för institutionsvård (slutenvård). Den innehåller också ett kapitel om Återfallsprevention för ungdomar.

Fakta

Återfallsprevention tillhör gruppen psykosocial behandling med syfte att öka klientens färdigheter att hantera missbruk eller beroende. Metoden har i studier visat effekter på längre sikt.

Återfallsprevention ingår i CRA som är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för behandling av narkotikamissbruk och för behandling av alkoholproblem.  

Sidan granskad den 1 juli 2014