Du är här:StartVåra institutionerSiS ungdomsvård norrSiS ungdomshem BärbyStart Bärby

Välkommen till SiS ungdomshem Bärby

SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot pojkar mellan 16 och 21 år med svår psykosocial problematik samt pågående kriminalitet och missbruk. Vi har särskild kompetens för behandling av unga sexualförövare och för ungdomar med missbruk. Bärby tar emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Bärby ungdomshem

SiS ungdomshem Bärby

Vi har totalt 48 platser fördelade på sju avdelningar. 10 platser är avsedda för pojkar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Bärby har akutplatser, utredningsplatser och behandlingsplatser.

Skolverksamheten på Bärby ingår som en naturlig del i institutionens vardag och sker i nära samarbete med avdelningarna. 

Nyheter från SiS

  • Regeringsuppdrag till SiS presenterades på konferens

    31 mars 2014 SiS generaldirektör Kent Ehliasson och barn- och äldreminister Maria Larsson betonade båda vikten av samarbete i sina tal på konferensen Institutionsvård i fokus. Regeringen ger därför SiS i uppdrag att stödja kommuner och landsting när de ska upprätta en så kallad samordnad individuell plan (SIP) för de ungdomar och klienter som har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården.

    Regeringsuppdrag till SiS presenterades på konferens
  • Beställ SiS adressfoldrar 2014

    26 februari 2014 Nu har foldrarna med kontaktuppgifter till SiS särskilda ungdomshem och LVM-hem kommit. Vi har skickat foldrar till bland annat socialtjänster och domstolar, men andra intresserade kan beställa foldrarna kostnadsfritt.

    Beställ SiS adressfoldrar 2014
Fler nyheter

Vill du placera här?

Kontakta placeringsenheten